Sunday, 15 April 2012

Supporting Craft



Made with love. This is how I would explain what is handmade product and why we need to support handmade craft because person who is selling his work in markets, art shops and online shops did it with love and passion. They love what they do and this energy you can feel when you wear these products, when you have them at home and use them in your life. Everyone recognize when you put on handmade scarf from the ones you buy from big supermarkets. When you opening www.etsy.com page you feel good and happy mood and want to look in each product that they listing. It is very nice community where you don't need to be craftsmen to be part of this you can be person who just love art and like to be with people who are friendly and artistic and give you ideas how to be creative. They also think about environment and be part of fair-trade and help countries that need a support like ethnically The Spirit of Thailand by buying they products you help women of thailand. Or maybe it is just me who likes art and I feel happy seeing so many creative people in one place but I hope that you too enjoying this. Because then you support them you feel good, you know that your money goes directly to person who made it. You can find all world craftsmen in there but there is more online art shops and I think it is great because it keeps small business a life and also we have traditional art existing. So if you want to give a unique gift to a friend and you don't know where to look you can find it online. I think art like a music heals our souls and bring happiness in our life that we all want to have. I find in this site and more Lithuanian artists who sell their work, but would like to see more of these Lithuanian who represent our country crafts to the world. Let's be seen, and let's be visible, be proud what we do and know how to do it.

________________________________________________________________________________

Pagaminta su meile. Štai, kaip aš norėčiau paaiškinti, kas yra rankų darbo gaminys, ir kodėl mes turime paremti rankų amatą, nes asmuo, kuris parduoda savo darbus rinkoje, meno parduotuvėse ir internetinėse parduotuvėse, padarė jį su meile ir aistra tau. Jie mėgsta tai, ką jie daro, ir šią energiją galite jaustis, kai dėvite šiuos produktus, jei turite juos savo namuose ar naudojate juos savo gyvenime. Kiekvienas pripažįsta, kad, kai jūs dėvite rankų darbo šaliką, kiekvienas atskiria nuo pirktinio iš didelių prekybos centrų. Tik atsidarę www.etsy.com tinklalapį, iškarto aplanko gera ir linksma nuotaika, ir norisi peržiūrėti visus produktus kiek įmanoma. O gal čia tik man taip atrodo , gal tik man tai patinka. Tai labai graži bendruomenė, kur jums nereikia būti amatininku kad būtumėt jos dalis, jūs gali būti asmuo, kuris tiesiog mylite meną, mėgsta būti su žmonėmis, kurie yra draugiški ir kūrybingi ir duoda jums idėjų, kaip būti kūrybingu. Jie taip pat galvoja apie aplinką ir sąžiningą prekybą ir pagalba šalims, kurioms reikia pagalbos, kaip antai Etniška Tailando Dvasios parduotuvė perkant produktus jūs padėsite Tailando moterims išlaikyti tradicinį Tailando mena. Manau kad pirkdami ir remdami juos jausitės gerai, nes jūs žinote, kad jūsų pinigai eina tiesiogiai pas asmenį, kuris padarė produktą jums. Čia galite rasti visus pasaulio amatininkus, bet yra daugiau internetinės meno parduotuvės ir aš manau, kad tai yra puiku, nes tai skatina smulkųjį verslą, taip pat turime tradicinio meno gyvavimą. Taigi, jei norite įteikti unikalią dovaną draugui, o jūs nežinote, kur ieškoti, galite rasti internete. Tai sakau netik dėlto kad tapau šio puslapio nare, bet iš širdies pamilau visus kas prisideda prie šio puslapio, nes randu ten tiek gražiu darbelių ir noriu juos palaikyti. Ir manau kad menas kaip ir muzika suteikia žmonėms gerų emocijų kurios gydo mūsų sielas. Šiame puslapį randu ir daugiau lietuvių menininkų kurie prekiauja savo darbais, bet norėtūsi kad tokių lietuvių būtu daugiau iskleistųtlietuviškusus amatus visam pasauliui. Būkime matomi būkime pastebėti ir didžiuokimės tai ką darome ir mokame daryti.

Sunday, 8 April 2012

Happy easter !!!


"If you don't melt it, then, his kindness will, 
The master of our hearts supports us still:
He shows his face inside your happy heart"
Rumi