Thursday, 29 March 2012

Printmaking


Every time I say to someone that, I am doing linocuts or monoprints or any kind of print. Not everyone knows what kind of art technique is it? How you do it and what materials you need to have to make it. So I will try to explain it simple way, what is the difference between these prints. It is all about what materials you use and what tools you using, the only thing is the same is print press. We can divide print methods in to four categories:
1. Relief printing which represents linocut, woodcut, and wood engraving is all made from flat surface of the wood or linoleum block. Design that is cut away will be left without ink when you transfer this image on paper by pressing it with press machine.
2. Intaglio process is drypoint, mezzotint, and etching it is usually made on metal plate and ink is pushed into the surface where was etched design with needle. Also you have to use press to transfer ink on the paper.
3. Planographic printing is lithographic print. The image is drawn on metal plate and sets into the grain of the surfaces and then you use direct pressure or with press. 
4. Stencil processes is screenprinting which is the most know print processes. Because it was so popular in modern art. The screen has a stretched, fine mesh which transmits an even layer of ink under pressure. Design that is blocked cannot allow the ink through. 
When you do prints you do more copies of the same original plate and they all has almost the same value as original it's just deepened how many copies are made.
When you do prints you do more copies of the same original plate and they all has almost the same value as original it's just deepened how many copies are made.
When you see original print there is written numbers like this 3/25 it means that this print is third from 25 prints also it says what kind of print method is made and authors signature with date. The higher number the higher price of the peace of art fore example close to 25 is going to be cheaper value. More information and history about printmaking click on link
http://en.wikipedia.org/wiki/Printmaking
I hope this information will help you to know more about art.
1 copy linocut made by Ieva 2011spring
1 kopija linoraižinys sukurtas Ievos 2012 pavasaris

Kiekvieną kartą, kai aš pasakau, kad darau linoraižinį ar sausos adatos spaudą ar bet kokią spaudą. Ne visi supranta kokia tai technika atlikta ir ką tai reiškia? Kaip tai yra padaroma, kokios medžiagos reikalingos, kad padarytum šiuos spaudinius. Taigi pasistengsiu paprastai paaiškinti apie šiuos spaudinius. Taigi priemonės yra įvairios tik vienas dalykas tas pats tai preso mašina. Mes galime suskirstyti spausdinimo metodus į keturias kategorijas:
1. Linoraižiniai, medžio raižiniai, ir medžio graviūrai yra pagaminti iš medienos arba linoleumo bloko plokščiu paviršiumi. Ten kur dizainas yra iš graviruotas bus palikta be dažo, kai perkelsite šį vaizdą ant popieriaus spausdami jį su preso mašina.
2. Giliaspaudė procesas yra sausos adatos, arba ofortas - paprastai ant metalo plokštės arba plastmasės plokštės ir rašalas yra įtrinamas į paviršių, kur buvo iš graviruotas dizainas su adata. Taip pat turite naudoti preso mašiną, jei norite perkelti rašalą ant popieriaus.
3. Litografija tai vaizdas perkeltas ant metalo plokštelės, ir įtvirtinti paviršių grūdu ir tada naudoti tiesioginį spaudimą rankiniu būdu arba su preso mašina.
4. Trafaretinė procesai leksikografiją, kuris yra labiausiai žinomas, spausdinimo procesas. Kadangi jis buvo toks populiarus, šiuolaikiniam mene taip vadiname POP art. Leksikografijai naudojamas rėmas su ištemptu tinkleliu, per kurį perbraukiant dažų sluoksnį, ten kur yra uždengtos vietos dažas nepakliūna.
Tokių spaudinių kopijų yra padaroma kiek galima daugiau ypač kai naudojam spalvota spauda, kad turėtume kuo daugiau originalių kopijų kurių vertė yra beveik vienoda kaip originalas.
Kai pamatysite originalų spausdinį pamatysite parašytus numerius, pavyzdžiui kaip šis 3/25, tai reiškia, kad šis spaudinys yra trečias iš 25 spaudinių, taip pat yra pasakomas kokio tipo tai yra spausdinimo metodas ir autoriai parašas su data. Kuo skaičius tolesnis nuo žemiausio skaičiau, tuo didesnė kaina spaudinio. Daugiau apie raižinius ir jų istorija žiurėkite čia.
http://www.graphic.lt/grafika/giliaspaudehttp://www.graphic.lt/grafika/giliaspaude
Tikiuosi ši informacija bus jums naudinga įsigyjant originalų spaudinį.

Sunday, 18 March 2012

Fairtrade

 
Ask yourself do you know about fairtrade products and what it is fairtrade? I just new that it is to help poor countries to have rights to be treated as us with fair salary and working hours also that children won't work as slaves and treated as prisoners. So because this month is all about fairtrade I found lots of article explaining what fairtrade did and what we can do to make this work a better place to everyone. If you buying things with fairtrade labels you know that people who produce the product had a fair deal for they work. Countries that work by fairtrade law are having better life children having build schools and education also less women are working hard and getting more money that we could have breakfast coffee every day. You don't need to change everything to fairtrade but before buying think about what you can do better for others. Main fairtrade products are Banana, Tea, Coffee, Cotton, Flowers, Chocolate, Wine and Spirits. Also Fairtrade foundation responsible of making sure that chemicals they use are not harmful for people who work in farms and that also save people life's and health. Main products that we use every day we can buy fairtrade just to help others. You can find lots of products in shops like co-opperative, Tesco, M&S, Waitrose.

_________________________________________________________________________________

Paklauskite savęs ką žinote apie fairtrade prekias ir šios organizacijos veiklą? Kol dar nebuvau giliau susidomėjusi šia organizacija galvojau, kad tai tik atsakinga už žmonių lygias teisias dirbti ūkiuose ir kad vaikai nedirbtų suaugusių darbų ir nebūtų laikomi kaip vergai. Kadangi šitas mėnuo skirtas Fairtrade švietimui ir prisiminti jų nuveiktus darbus ir skatinti žmones prisidėti prie jų veiklos perkant produktus, kuriuos jūs ir taip perkate kiekvieną dieną. Pasidomėjau plačiau jų veikla, jeigu jūs perkate produktus su šios organizacijos logo žinote, kad žmonės dirbtų lygiom teisėm, gautų teisingą atlyginimą ir vaikai eitų mokintis. Tuose miestuose statomos mokyklos, moteris dirba lengvesnius darbus ir trumpesnis darbo laikas ir augina produktus su chemikalais kurie nebūtų kenksmingi jų sveikatai ir mums. Pirkdami tokius produktus kaip bananus, arbata, kava, medvilnės produktus, gėles, šokoladą, vyną ir alkoholinius gėrimus, pažiūrėkite ar jie yra šios kompanijos nariai. Šie produktai gali pakeisti kitų žmonių gyvenimo sąlygas o jums bus gera gerti rytinį kavos puodelį žinant, kad padėjote kitiems. Ši organizacija dabar atkeliauja ir į Lietuvą ir aš manau, kad tai yra labai gerai, nes žinosime kur kreiptis jai esame išnaudojami. Pasidalinkite šia informacija ir patyrinėkite ar matėte produktų su Fairtrade ženklu lietuviškuose prekybos centruose.

Sunday, 11 March 2012

Remade wardrobe


Hello again :)
As I said last week that I would do a project to remake from my old wardrobe, something useful that I could wear again. So because I like to use accessories, I created a neckless from skirt and from old t-shirt they both look great and refresh my old cloths. If you want to know how I did it please write a comment and I will tell the secret ;)
_________________________________________________________________________________
Kaip jau ir sakiau paraitą savaitę pažadėjau perdaryti iš savo senų drabužių kažką naujo ir naudingo. Taigi perkračiau savo spintą ir radau sijoną kurio nenešioju ir rudi trikotažiniai marškinėliai ir iš jų padariau kaklo papuošalus. Tai tikrai pagyvina paprastus drabužius ir yra geras akcentas garderobe. :)
Jei norite žinoti, kaip aš tai padariau, prašome parašyti komentarą, ir aš išduosiu paslaptį;)

This is my skirt and my little helpers :) /
tai mano sijonas ir mano mažieji padėjėjai

This is how it looks after
ir štai kas gavosi 

and this is before and after from t-shirt
o štai kas gavosi iš marškinėlių


Sunday, 4 March 2012

Feelgood shopping


Last week I was going to work when I found very good article in Metro life section about Fair-trade Fortnight fashion and how we can try to be more involve in dressing beautiful in fashion but also good for environment and our earth, I love an idea of remade unique cloths that we can do from our old cloths a new look and new life :). So I found useful information I want to share with you. There is Free Workshop in Camden were you can learn to do your own cloths. They do this workshop every second Thursday of every month from 6pm till 9pm but you have to book a place because it is so popular.You can find out about booking by going to metro link that I provided you at the end of this article or you can email me and I will tell you the address. But I think it is great idea to share and spread this to all countries to make it fun way to be involve in saving the earth. It is just one way to do it, but you can also try to buy not just new things but buy from secondhand shops or vintage shops. Or you can donate your unwanted cloths at a trade textile bank or your nearest charity textile bank and you will make the difference. Now even famous designer want to be more and more environment friendly and trying to promote they products. It seems that everywhere and everyone is trying to play with word like fair-trade, eco, ethical shopping and so on. But do we really know what these words mean and can we do it more cheaper. Why it cost much more then regular normal cloths? I will try to find an answer to this question next week. Here is a link to more information about trade cloths in london. http://www.metro.co.uk/lifestyle/640202-diy-fashion-tips-for-the-cash-strapped
I also found this blog from listening to craftypod.com about Maris Lynch she started remake cloths bought from charity shops that cost one dollar and change it to new every day dress. Look at these links to see and hear more about her work.
and her blog to see what she did.
So my challenged of this week to make something new from old and I will share my project with you.
_______________________________________________________________________________
 
Praeitą savaitę kai ryte važiavau į darbą radau labai gerą straipsnį apie „Fairtraide dviejų savaičių mados dienas“ Metro Gyvenimo skyriuje ir kaip mes galime pabandyti labiau įsitraukti į šią akcija, rengtis gražiai ir madingai bet tuo pačiu padėti aplinkai ir mūsų žemei motinėlei. Aš myliu šia idėja „Perdaryti idėją“ tai unikalūs drabužiai, kai mes galime padaryti iš mūsų senų drabužių naujus, išvaizdžius, unikalius drabužius :). Taigi radusi naudinga informacija, noriu pasidalinti su jumis. Nemokamas seminaras Camden kur galima išmokti perdaryti savo drabužius. Šis seminaras vyksta kas antrą kiekvieno mėnesio ketvirtadienį nuo 6pm iki 9pm, bet jūs turite užsisakyti vietą iš anksto, nes tai yra labai populiaru. Jeigu kas norite prisijungti ir kartu nueiti į šį seminarą mielai prisijunkit. Parašykit man i komentarus ir aš jums pasakysiu adresą. O daugiau apie tai galite pažiureti straipsnio gale pridėtoje nuorodoje. Bet aš manau, kad tai puiki idėja pasidalinti ir prisijunkti visiems, kad visos šalys tai žinotų būtų įtrauktos kūrti atsižvelgiant į aplinkos gerovę. Bet tai yra tik vienas iš būdų tai padaryti, nes jūs taip pat galite įsigyti ne tik naujų dalykų, bet pirkti iš išparduotuvių ar vitage parduotuvių. Arba jūs galite dovanoti savo nepageidaujamų drabužius, panaudota tekstiles į karitą ar artimiausią labdaros įstaigas ir tai yra gerai, tik nemeskite drabužių į šiukšlynę. Dabar net garsūs dizaineris nori būti vis daugiau ir daugiau aplinkosaugai draugiški ir skatinti „fairtrade“ produktus. Atrodo, kad visur ir visi žaidžia su žodžiais, kaip, sąžininga prekyba, ekologiniai produktai, ir etikos parduotuvės ir pan. Bet ar mes tikrai žinome, ką šie žodžiai reiškia ir ar mes galime tai padaryti pigiau. Kodėl tai kainuoja daug daugiau negu paprasti normalūs drabužiai? Aš norėčiau kad tokie daiktai kainuotų pigiau arba bent už tą pačią kainą, todėl noriu kad jūs žinotumėt, tai nėra brangu, tai gali būti ir pigu ir labai smagu. Apie tai aš parašysiu kitą savaitę plačiau. Štai nuoroda ir daugiau informacijos apie perdarytus drabužius, Londone.
http://www.metro.co.uk/lifestyle/640202-diy-fashion-tips-for-the-cash-strapped~~V
Aš taip pat paklausiau reportažo iš craftypod.com apie Maris Lynch ji perdaro suknias pirktas iš labdaros parduotuvių, kurios kainavo vieną dolerį ir jas pakeičia į naujas kiekvieną dieną, tai yra įdomus ir įkvepiantis projektas naujoms idejoms, taigi plačiau apie ją ir jos intervių spasukite ant nuorodų.
http://www.craftypod.com/2010/09/26/craftypod-122-a-new-dress-a-day-with-marisa-lynch/~~V
ir ją dienoraštį, kad pamatytumėte, ką ji padarė.
http://www.newdressaday.com/
o mano šios savaitės įšūkis padaryti kažką naujo, iš seno ir pasidalinti su jumis savo sukurtu drabužiu.

Spring time

Hello everyone,
Let me introduce myself I am artist of life. At least I think I am :) I love creating things and be around creative people and places. But what is creativity? I think everything you do is creativity as simple thing like making food and looking for better recipes and new ideas of better eating habits or traveling or even so simple as not very simple as finding the way to love yourself as who you are, looking for passion to live and love everyone and everything. We have lots of stages in life where we grow, develop, find some understanding and challenges. This is my first try to start blogging so it is very new to me and interesting challenge to do. I want to push myself to do more with my creativity to motivate myself to create, share my ideas and information I found everyday. Spring time is the best time to start something new it is like new colors in nature and first flowers after long winter sleep. So hello everyone I hope I will find my friends here and find new friends to start sharing creative time together.
 __________________________________________________________________________________
Leiskite man pristatyti save, Aš esu gyvenimo menininkė. Bent jau aš taip manau :) Man patinka kurti ir būti aplink kūrybiškus žmones ir vietas. Bet kas yra kūrybiškumas? Manau, kad viską, ką darome, yra kūrybiškumas, kaip paprastas noras daryti maistą ir ieškoti geresnių receptų ar naujų idėjų geriasniems mitybos įpročiams arba kelionės, ar net taip paprastą, galbūt ir nelabai paprastą būdą rasti idėjų kaip pamilti save, nesvarbu koks jūs bebūtumėt, ieškot aistros gyventi ir mylėti visus ir viską. Mes turime daug etapų gyvenime, kur mes augame, vystomės, randame suvokimą ir sprendžiame įvairias problemas. Tai mano pirmasis bandymas pradėti dienoraštį, todėl yra labai naujas ir įdomus iššūkis man. Noriu padaryti daugiau su savo kūryba, motyvuoti save kurti, dalintis savo idėjomis ir informacija rasta kasdien. Pavasaris yra geriausias laikas pradėti ką nors nauja, kaip naujos spalvos gamtoje ir pirmosios gėlės po ilgo žiemos miego. Taigi sveiki visi, aš tikiuosi rasti čia savo draugus ir susirasti naujų draugų, kad galėtume dalintis kūryba ir praleisti gerai laiką kartu.